Cookie- og privatlivspolitik

Generelt
Denne politik om behandling af personoplysninger (“privatlivspolitik”) beskriver, hvordan Gymnastikhøjskolen i Ollerup indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, benytter vores ydelser eller benytter vores hjemmeside www.ollerup.dk.

Vores ydelser er rettet mod elever og kursister, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om det kursus du som elev eller kursist har tilmeldt dig.

Hvis du kontakter os som kommende eller tidligere elev, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

Gymnastikhøjskolen i Ollerup er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Gymnastikhøjskolen i Ollerup kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 6 eller nederst på alle sider på www.ollerup.dk.

Vi benytter cookies på hjemmesiden bl.a. for at optimere din brug af hjemmesiden, hvilket er beskrevet i vores Cookie-politik længere nede. 

Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål?

Når du besøger hjemmesiden:

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt, hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden, og hvordan du bruger den.

Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen)

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og anmoder om at modtage anden markedsføring:

Vi indsamler oplysninger om din e-mailadresse.

Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Når du benytter dig af en ydelse eller modtager et tilbud fra os:

Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilket kursus (langt eller kort) du tilmelder dig, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke ydelser, du bestiller, leveringstidspunkt og -måde.

Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere.

Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Når du tilmelder dig et kursus eller arrangement hos os:

For at tilmelde dig et kursus hos os, er det nødvendigt, at du registrerer din tilmelding på vores hjemmeside www.ollerup.dk.

Vi indsamler stamdataoplysninger om dig.

På kurser sker det, at Gymnastikhøjskolen tager billeder og video til brug på hjemmesiden, i PR materiale, på Facebook eller andre sociale medier, der indgår i Gymnastikhøjskolens løbende virke. Du bliver bedt om at afgive dit samtykke ved tilmelding. Ønsker du ikke, at der tages fotos/video af dig til de nævnte formål, skal du henvende dig til fotografen/den ansvarlige ved kurset/arrangementet.

Formålet med denne behandling er, at du kan deltage på kurset, som du har tilmeldt dig. Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din tilmelding og efterfølgende administration af din kursusdeltagelse.

Når du tilmelder dig, er tilmeldingen til kurset det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Når du ringer for at få rådgivning eller kommunikere med os i øvrigt:

Vi indsamler oplysninger, som du giver os, til brug for at besvare dit spørgsmål. Det er primært i kategorien almindelige oplysninger.

Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål og kunne yde den bedste rådgivning.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen)

Modtagere af personoplysninger, herunder tredjelandsoverførsler

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via hjemmesiden.

Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Gymnastikhøjskolen er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold til de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 38 måneder.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om rådgivning slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende rådgivning.

Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.3., vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, I) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, II) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller III) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbreve slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

Dine rettigheder:

Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@ollerup.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

Retten til at klage
Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon 33 19 32 00.

Kontaktoplysninger
Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte Gymnastikhøjskolen i Ollerup pr. mail på info@ollerup.dk eller på telefon: 62241230.

Ændringer i privatlivspolitikken
Såfremt vi foretager ændringer i privatlivspolitikken, vil den nye version af privatlivspolitikken være tilgængelig på hjemmesiden.

Cookie-politik

Accept af cookies fra ollerup.dk

Dette website anvender cookies i forbindelse med trafikmåling og sitets tekniske funktionalitet. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Ejeroplysninger:
Dette website udbydes af:

Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Svendborgvej 3
5762 Vester Skerninge
Telefon: 62241230
Email: info@ollerup.dk

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt deres færden på sitet. Derudover anvendes cookies i forbindelse med katalogbestillingen på sitet.

Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, eller vi er forpligtet til det iflg. gældende lovgivning. Efter et højskoleophold på 4-9 måneder indmeldes du automatisk i OD-Elevforeningen, og dine stamdata overføres dertil. OD-Elevforeningen administreres i tæt samarbejde med Gymnastikhøjskolen. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller bestilling. Personoplysninger bruges til at gennemføre den bestilling, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Gymnastikhøjskolen i Ollerup, skal du rette henvendelse på telefon: 62241230 eller e-mail: info@ollerup.dk

Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Svendborgvej 3
5762 Vester Skerninge
Tlf: 62241230

E mail: info@ollerup.dk
CVR: 79348619

Følg os

Facebook
YouTube
Instagram

Opdateret: 25. maj 2018